Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Anunturi

Anunţ privind înscrierea în perioada 09-18.02.2022, în lista candidaţilor pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2O21 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI BALTA ALBA
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
      •Un număr  de  5 recenzori  pentru recenzori pentru  autorecenzarea asistată  (ARA) din Municipiul/ oraşul/ comuna Balta Alba
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
- Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
- Colectarea datelorîn teren:
    -  autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022


LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
   În spaţiul amenajat de către UATîn vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)_     _

CONDIŢII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
 ► Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei - condiţie eliminatorie;
 ► Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiţie eliminatorie;
 ► Să nu aibă cazier judiciar - condiţie eliminatorie;
 ► Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;
 ► Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 ► Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 ► Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 ► În zonele/comunităţile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantajîn desfăşurarea muncii sale pe teren;
 ► Expertiza în domeniul statisticii, al administraţiei  publice,  experienţa  de operator  statistic  statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din Româniaîn anul 2021.
CONDIŢII SPECIFICE
 ► Muncă pe teren;
 ► Disponibilitate de a lucraîn program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 ► Disponibilitate de a lucraîn weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE