Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Anunturi

ANUNT - 14 FEBRUARIE 2022

ANUNTUL AICI

    Comuna Balta Alba, judetul Buzau, tel./fax.0238790063, CUI 2407834
Organizeaza licitatie publica deschisa, cu strigare, pentru inchirierea unui numar de 90 loturi de teren agricol disponibile, aflate in domeniul privat al comunei Balta Alba, judetul Buzau, cu destinatia de izlaz categoria de folosinta arabil pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere,in conformitate cu caietul de sarcini si ale Regulamentului privind modul de utilizare a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, astfel:

     •    La sediul Plimariei Balta Alba situat in sat Balta Alba comuna Balta Alba, Jutletul Buzau, in data de 0703.2022, ora 10.00, pentru loturile nr. 55 - 62, 63-82,·
     •    La sediul Primari ei Balta Alba situat in sat Balta Alba, comuna Balta Alba, judetul Buzau, in data de 08.03.2022, ora 10.00, pentru loturile nr. 1 - 21;
     •    La sediul Primariei Balta Alba situat in sat Balta Alba, comuna Balta Alba, judetul Buzau, in data de 09.03.2022 ora 10.00, pentru loturile nr. 22- 34, 36-45, 46, 47- 49,51 -54, 83- 9, 91 si 92;
          Pretul de pornire la licitatie este de 748 lei/ha/an, pretul caietului de sarcini este de 50 lej, taxa de participare la licitatie este de 50 lei si garantia de participare este de 350 Je1/ha in conformitate cu HCL. Balta Alba nr.12/31.01.2022.

Documentele licitatiei pot fi procurate contra-cost de la sediul Primariei Comunei Balta Alba, jud.Buzau.
Data si locul de primire a ofertelor: cel tarziu in data de 04.03.2022 ora 14.00, la sediul Primariei Comunei Balta Alba, judetul Buzau.
Data si locul deschiderii ofertelor: 07.03.2022, ora 10.00, 08.03.2022, ora 10.00, 09.03.2022, ora 10.00 la sediul Primariei Comunei Balta Alba, jud.Buzau.
Durata închirierii este de 7 ani, incepand cu data semnarii contractului, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional la contractul de inchiriere pentru inca trei ani, cu conditia ca prin prelungire sa nu depaseasca termenul maxim de 10 ani in conformitate cu prevederile H.C.L. Balta Alba nr.12/31.01.2022.
Taxa de inchiriere va fi recalculata anual in functie de rata inflatiei.

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE