Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Oferte vânzări terenuri agricole

  - PROCES VERBAL FINAL - Ca urmare a faptului ca in termenul legal nu a fost inregistrata nici o oferta de cumparare de catre potentialii cumparatori pentru terenul in suprafata de 0,30 ha, categoria de folosinta arabil, tarla 44, parcela 314(29) din acte, identificat cu numar cadastral 24664, inscris in cartea funciara nr.24664, se certifica prin prezenta parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vanzare nr.250/28.10.2020 depusa de Racu Stela. Conform Ordinului nr.311/94/M.12/3525/2020 pentru modificarea Ordinului nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, cu modificarile aduse prin Legea nr.175/2020, intrucat procedurile au fost indeplinite, vanzatorilor le revine dreptul vanzarii libere a terenului mai sus mentionat .... DOCUMENTUL AICI

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE