Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Agricultura

    -Este ramura economică cu ponderea cea mai mare în veniturile comunei - 92%. Suprafaţa totală a comunei este de 8.500 ha, dintre care 6.382 ha teren agricol şi 2.118 ha teren neagricol. Suprafeţele agricole ale comunei au următoarea componentă: 5.128 teren arabil, 1.010 ha păşuni, 244 ha vii. Terenurile sunt folosite pentru culturi de grâu, porumb, floarea-soarelui, leguminoase pentru boabe, orz, ovăz, sfeclă de zahăr, legume şi zarzavaturi, plante furajere, în special lucemă şi borccag. Terenurile neagricole se prezintă astfel: 16 ha păduri, 1.687 ape, 21 de ha teren neproductiv, 140 ha drumuri, 215 ha construcţii.

     Suprafeţele întinse de păşuni, dar şi culturile de plante furajere şi cereale au favorizat creşterea unui însemnat număr de animale. Astfel, comuna Balta Albă dispune de 1.100 bovine, 1.000 porcine, 3.500 ovine şi 24.000 păsări.

     Oportunităţi:

     ■Realizarea unor secţii de morărit şi panificaţie

     ■ înfiinţarea unor secţii de valorificare a laptelui şi pentru producerea diverselor produse

     ■înfiinţarea unui complex zootehnic, având in vedere că in zonă există mari disponibilităţi de resurse pentru acest domeniu

 

Industrie - mică industrie- Industria şi mica industrie sunt deocamdată inexistente la nivelul comunei. De aceea, pot fi înfiinţate secţii de croitorie, de prelucrare a lânii - ramuri ce pot exploata resursele umane şi materiale ale zonei.

Turism -Are un aport insignifiant în cadrul economiei locale numai 3%. Cândva, în regiune a funcţionat staţiunea balneoclimaterică Balta Albă, renumită încă din secolul XIX. La ora actuală în staţiune există un motel cu 26 de locuri, restaurant şi bar, băi reci şi calde, precum şi săli dc tratament.

           Oportunităţi:

             ■ Investiţii in reamenajare şi construire de noi amplasamente de cazare, cu utilităţile şi serviciile aferente. Fiind zonă de tranzit pe ruta Moldova- Constanţa, localitatea poate deveni un punct de reper pe itinerarul turiştilor, mai ales in condiţiile in care dispune de considerabile resurse de nămol sapiopelic, cu recunoscute proprietăţi farmaceutice şi terapeutice. Datorită acestuia, precum şi a apei cu conţinut de sare 100/1, in staţiune se pot dezvolta unităţi medicale pentru vindecarea afecţiunilor reumatice, neurologice, endocrine, dermatologice şi ginecologice.

            ■ Revitalizarea domeniului piscicol, ceea ce ar putea impulsiona dezvoltarea economică

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE