Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Dispozitii primar 2021

    - 1/06.01.2021- privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate- POAD la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 2/06.01.2021- Privind constituirea la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau a grupului de lucru pentru derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate- POAD.

    - 3/06.01.2021- privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Ivan Andrada Claudia, bibliotecar II, cu gradatia I, din cadrul compartimentului Administrativ si Biblioteca, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 4/11.01.2021- privind angajare pe perioada nedeterminata a doamnei Purcariu Constanta in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru numitul Purcariu Neculai

    - 5/11.01.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data:de 01.01.2021, pentru domnul familia nµiuituluj Marculescu Manea
    - 6/11.01.2021- privind incetarea dreptului la ajutor şocial incepand cu data de 01.01.2021 pentru domnul Vlad Ionel,in calitate de reprezentant al familiei.
    - 7/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru doamna Vrinceanu Ionica, in calitate de reprezentant al familiei.:
    - 8/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Toea Mihaita, in calitate de reprezentant al familiei.
    - 9/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Nedelcu Paraschiv, in calitate de reprezentant al familiei.
    - 10/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Roman Marian, in calitate de reprezentant al familiei

    - 11/11.01.2021- privind stabilirea de atributii pentru viceprimarul comunei Balta Alba, judetul Buzau

    - 12/11.01.2021- privind constituirea comisiei de inventariere anuala, a ptrimonului public si privat al comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru anul 2020

    - 13/21.01.2021 - privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 29.01.2021

    - 14/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 2,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Neagu Daniela,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 15/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 2,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Bizu Iuliana Monica,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 16/28.01.2021- privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Cireasa Andreea-Gabriela,avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru minorul Cireasa Robert Nicolae.

    - 17/28.01.2021- privind stabilirea numarului de ore,de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele/familiile beneficiare de ajutor social incepand cu data de 01.02.2021

    - 18/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 1,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Necoara Lenuta,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 19/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Preda Mircea

    - 20/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Rosioru Ioana

    - 21/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna  Ion  Ioana

    - 22/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Lenuta

    - 23/04.02.2021 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Purcariu Constanta,avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

    - 24/08.02.2021- privind desemnarea domnului Ghilic Valerica,avand fubctia de referent in cadrul compartimentului mediu,svsu si resurse umane,din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau,sa participe in data de 09.02.2021 ora 10:00, ca reprezentant din partea UAT Balta Alba, la receptia lucrarilor de constructii efectuate de Asociatia  Grupul de Actiune Crivatul de Sud-Est.

    - 26/15.02.2021- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Moldoveanu Ionel,domiciliat in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 27/15.02.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru familia numitei Berki Florentina Alina

    - 28/15.02.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru familia numitului Lacatus Ionel

    - 29/15.02.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru doamna Golea Iuliana Florentina in calitate de reprezentant al familiei

    - 30/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul Necula Stelu,in calitate de reprezentant al familiei

    - 31/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul Burlacu Nelu,in calitate de reprezentant al familiei

    - 32/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru doamna Tudorache Maria,in calitate de reprezentant al familiei

    - 33/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul  Chirpac Florin,in calitate de reprezentant al familiei

    - 34/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021, pentru domnul  Gherghiceanu Gheorghe,in calitate de reprezentant al familiei

    - 35/15.02.2021- privind acordarea dreptului la stimulent educational,sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Berki  Florentina Alina,in calitate de reprezentant al familiei

    - 36/16.02.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2021 pentru doamna Neicu Dumitra,in calitate de reprezentant al familiei

    - 37/16.02.2021 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Neicu Dumitra,in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social

    - 38/16.02.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2021 pentru domnul Mihaiescu Stan,in calitate de reprezentant al familiei

    - 39/16.02.2021 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Mihaiescu Stan,in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social

    - 43/26.02.2021 - privind modificarea cuantumului  stimulentului educational,acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita,precum si prelungirea termenului de acordare a acestuia

    - 44/26.02.2021 - privind acordarea dreptu;ui la stimulent educational,acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita.

    - 45/26.02.2021 - privind acordarea unui ajutor social de urgenta numitului Dobrescu Viorel

    - 46/16.03.2021 - privind numirea domnului viceprimar Chirita Costel ca responsabil de mediu

    - 47/18.03.2021 - privind acordarea gradatiei 1,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Necoara Lenuta,domiciliata in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau si prelungirea contractului de munca prin act aditional

    - 48/18.03.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Feraru Alexandrina,pentru a se ingriji de persoana bolnava,Perianu Roxana Florentina si de bunurile sale.

    - 49/19.03.2021 - de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara in data de 29.03.2021, ora 11:00.

    - 60/22.03.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Nrcula Cristina,domiciliata in satul Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 61/24.03.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei,pe nume;Budis Bogdan Ionel,incepand cu data de 01.03.2021

    - 62/24.03.2021 - privind organizarea examenului pentru promovarea in clasa superioara celei in care se afla functia publica detinuta de functionarul public din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau.

    - 63/26.03.2021 - privind desemnarea doamnei Ivan Andrada Claudia si a doamnei Caluta Steluta,ambele din cadrul compartimentului Administrativ si Biblioteca,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba,in vederea exercitarii atributiilor prevazute de Legea nr.175/2020,pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014,privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole,din comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 64/02.04.2021 - privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Lupu Mariea

    - 65/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Ghita Ionel,in calitate de reprezentant al familiei

    - 66/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Preda Ion,in calitate de reprezentant al familiei

    - 67/06.04.2021 - privind modificarea  dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Chirita Gheorghe.

    - 68/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Banu Pauna, CNP.1111111111111, cu domiciliul in comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 69/08.04.2021 - convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara,din data de 20.04.2021,ora 11,00.

    - 75/07.05.2021 - privind desemnarea domnului Ghilic Valerica-Daniel,referent asistent,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba-agent  inundatii.

    - 82/ 24.05.2021 - de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara,din data de 31.05.2021, ora 11:00.

    - 83/ 25.05.2021 - privind incetarea dreptului la stimulent educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Pirlog Georgiana Verginica, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 85/10.06.2021 - privind desemnarea domnului Ghilic Valerica, avand functia de referent in cadrul compartimentului Mediu, si SVSU si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judetutul Buzau, sa participe in dată de 14.06.2021, ora 10.00, ca reprezentant din partea UAT. Balta Alba la receptia lucrarilor pentru obiectivul Desfiintare corpuri .cladiri C 12 si C 13, reabilitare si extindere corp C 14 cu destinatia Hala.depozitare utilaje agricole, localitatea Balta Alba, judetul Buzau, efectuata de II. Girban Marian.

    - 86/10.06.2021 - privind desemnarea doamnei Necula Frusina, avand functia  de consilier achiziti publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Balta Alba, judetul Buzau, ca reprezentant al primarului comunei Balta Alba in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau.

    - 87/ 17.06.2021 - privind acordarea dreptului de indemnizatie lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Anca Corina.

    - 88/ 17.06.2021 -

    - 89/ 17.06.2021 - privind acordarea dreptului la stimulent educational,sub forma de tichete sociale pentru persoanele beneficiare de alocatie de sustinere.

    - 90/ 17.06.2021 - privind transferul numarului de ore ale titularului dreptului la ajutor social Moldoveanu Viorica la numitul Moldoveanu Viorel,incepand cu data de 01.06.2021

    - 91/ 17.06.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Butiseaca Marioara,pentru a se ingriji de persoana bolnava Ureche Dumitra.

    - 92/ 17.06.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei  Gagiu Neluta,pentru a reprezenta pe persoana incapabila Mircea Gicu

    - 93/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Alexandru Ionel,incepand cu data de 01.06.2021

    - 94/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Coman Maria,incepand cu data de 01.06.2021

    - 95/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Chirculesi Florentin,domiciliat in sat Balta Alba,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 96/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Ghita Ionel,domiciliat in sat Amara,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 97/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Manaila Sorin,domiciliat in sat Stavarasti,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 98/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Olteanu Radu,incepand cu data de 01.06.2021

    - 99/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Raducanu Daniel Mihaita,incepand cu data de 01.06.2021

    - 100/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Feraru Dobrin,incepand cu data de 01.06.2021

    - 101/ 17.06.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.06.2021,pentru familia numitului Ghirculesei Florin

    - 102/ 18.06.2021 - privind delegarea atributiilor Primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau,domnul Marin Ionel catre Viceprimarul comunei Balta Alba,judetul Buzau,domnul Chirita Costel,pe perioada concediului de odihna(22-26.06.2021)

    - 113/ 16.07.2021 - privind numirea in calitate de curator special a Dnei Gagiu Neluta pentru a reprezenta pe persoana incapabila Mircea Gicu la biroul Notasrial Ceausu Mihaela, pentru vanzarea cotei de 1/3 din imobilul. situat in Comuna Balta Alba judetul Buzau , in cvartal 19 si reprezentarea lui la autentificarea actului de catre sora sa Gagiu Neluta in calitate de curatornm special

    - 114/ 20.07.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Butiseaca Marioara, pentru a se ingriji de persoana cu handicap, Ureche Dumitra(mama sa).

    - 121/19.08.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021,pentru numitul Rosca Costel in calitate de reprezentant al familiei

    - 122/19.08.2021-  privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021,pentru numita Bocaneala Profira in calitate de reprezentant al familiei

    - 123/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului Costel Olimpiu Catalin

    - 124/19.08.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Laba Dumitru

    - 125/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Bacanu Sorinel

    - 126/19.08.2021 - privind modificarea  numelui si a cuantumului dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei Ghita Elena Adriana

    - 127/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei Andrei Valusa

    - 128/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Marculescu Manea

    - 129/19.08.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei  Neculai Rada

    - 130/19.08.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru domnul Miu Pavel Cristian in calitate de reprezentant al familiei.

    - 131/19.08.2021-privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru domnul Manaila Sorin in calitate de reprezentant al familiei.

    - 132/19.08.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna Marin Cristina in calitate de reprezentant al familiei.

    - 133/19.08.2021-privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna  Preda Daniela Carmen  in calitate de reprezentant al familiei.

    - 134/19.08.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna  Panaite Lucica  in calitate de reprezentant al familiei.

    - 135/19.08.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Vlad Simona Speranta,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 136/19.08.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului  Badiu Viorel Cristian,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 137/19.08.2021- privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume Brindusa Petrica,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau,incepand cu data de 01 August 2021

    - 138/19.08.2021- privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume  Ghita Ionel,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau,incepand cu data de 01 August 2021.

    - 139/19.08.2021- privind respingerea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei numitei Sarbu Steluta,domiciliata in sat Balta Alba,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 140/19.08.2021- de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara din data de 26.08.2021,ora 11,00.

    - 141/23.08.2021 - privind acordarea unui premiu de excelenta individual pentru anul 2021.

    - 142/23.08.2021 - privind acordarea unui premiu de excelenta individual pentru anul 2021.

    - 143/03.09.2021 - privind rectificarea actului de casatorie privind pe Ghota Ionel si Cimpoi Daniela

    - 144/03.09.2021-  privind reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    -

    -

    -

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE