Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Dispozitii primar 2022

 - Dispozitia nr.152/16.06.2022 - privind delegarea atributiilor Primarului comunei Balta Albajudetul Buzau,domnul Marin Ionel catre Viceprimarul comunei Balta Alba judetul Buzau, domnul Chirita Costel, pe perioada concediului de odihna(20.06.2022-08.07.2022).

 - Dispozitia nr.151/15.05.2022 - privind rectificarea bugetului local al comunei Balta Albajudetul Buzau,in luna iunie 2022.

 - Dispozitia nr.150/15.05.2022 - privind încetarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita domnului Mocanu Vasile Valentin,in calitate de reprezentant al familiei

 - Dispozitia nr.114/31.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Burlacu Nelu Marian

 - Dispozitia nr.113/31.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Burlacu Enzo Ionut

 - Dispozitia nr.112/31.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Burlacu Denis Raul

 - Dispozitia nr.111/31.03.2022 - privind recuperarea sumei de 320 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne de catre Moldoveanu lliuta,in calitate de reprezentant al familiei

 - Dispozitia nr.110/30.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Stefan Alexandru Ionut

 - Dispozitia nr.109/30.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Cringasu Amalia-Stefania-Alexandra

 - Dispozitia nr.108/30.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Stefan Cristina Raluca

 - Dispozitia nr.107/30.03.2022 - privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Stefan Andrei Laurentiu

 - Dispozitia nr.106/30.03.2022 - privind acordarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Teodorescu Dragomira reprezentata legal de doamna Trifan Ioana

 - Dispozitia nr.105/30.03.2022 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Necoara Lenuta,asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Necoara Gherghina

 - Dispozitia nr.104/24.03.2022 -privind delegarea unor atributii ale secretarului general al comunei Balta Alba pe perioada determinata,doamnei Ghilic Nicoleta-consilier superior

 - Dispozitia nr.76/18.03.2022 - privind numirea domnului Chirita Costel,viceprimar al comunei Balta Alba,judetul Buzau,ca persoana responsabila cu întocmirea documentelor de mediu si ITM. Si obtinerea avizelor necesare pentru deschiderea Centrului social de zi si asistenta pentru copii cu program After-school-cod 8891 CZ-C-II-,din sat Amara,comuna Balta Albajudetul Buzau.

 - Dispozitia nr.75/18.03.2022 - privind numirea domnului Chirita Costel,viceprimar al comunei Balta Alba,judetul Buzau,ca persoana responsabila cu întocmirea documentelor de mediu si ITM. Si obtinerea avizelor necesare pentru deschiderea Centrului social de zi si asistenta pentru copii cu program After-school-cod 8891 CZ-C-II-,din sat Amara,comuna Balta Albajudetul Buzau.

 - Dispozitia nr.74/15.03.2022 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Trifan Ioana,pentru a se ingriji de persoana bolnava Teodorescu Dragomira

 - Dispozitia nr.73/14.03.2022 - privind incetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Ion Ioana

 - Dispozitia nr.72/09.03.2022 - privind stabilirea punctului de lucru in spatii special amenajate,cu echipamente puse la dispozitie de UJIR, in scopul realizarii autorecenzarii asistate a populatiei.

 - Dispozitia nr.71/08.02.2022 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Neagu Daniela pentru a se îngriji de persoana bolnava Neagu Mihai Florin

 - Dispozitia nr.70/08.02.2022 - de convocare a consiliului local in sedinta de lucru ordinara din data de 15.03.2022

 - Dispozitia nr.69/08.03.2022 - privind constituirea comisiei comunale Balta Alba privind recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021.

 - Dispozitia nr.68/21.02.2022 -

 - Dispozitia nr.67/21.02.2022 -

 - Dispozitia nr.66/21.02.2022 -

 - Dispozitia nr.65/21.02.2022 -

 - Dispozitia nr.64/21.02.2022 - privind convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara in data de 25.02.2022.

 - Dispozitia nr.63/21.02.2022 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Preda Radu incepand cu 01.02.2022.

 - Dispozitia nr.62/21.02.2022 - privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru numitul Rosca Costel din sat Balta Alba,comuna Balta Albajudetul Buzau.

 - Dispozitia nr.61/21.02.2022 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau alti combustibili petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru numitul Grigoriu Ioan Ciprian din satul Balta Alba,comuna Balta Albajudetul Buzau.

 - Dispozitia nr.60/21.02.2022 - privind constituirea curatelei speciale si numirea in calitate de curator special a doamnei Marin Steluta Georgiana,pentru reprezentarea,respectiv asistarea minorului Marin Virgil Daniel la dezbaterea

 - Dispozitia nr.59/15.02.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Burlacu Dumitrache

 - Dispozitia nr.58/15.02.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Necula Tinca

 - Dispozitia nr.57/11.02.2022 - privind completarea si modificarea fiselor de post ale functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Albajudetul Buzau.

 - Dispozitia nr.56/09.02.2022 - de convocare a Consiliului local al comunei Balta Alba,judetul Buzau in sedinta  de lucru extraordinara in data de 14.02.2022,ora 11,00.

 - Dispozitia nr.52/31.01.2022 - privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combusttibili solizi si/sau petrolieri consumatorilor vulnerabili din comuna Balta Alba, judetul Buzau
 - Dispozitia nr.51/31.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combusttibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Ferar Viorica Lidia
 - Dispozitia nr.50/31.01.2022 -  privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combusttibili solizi si/saupetrolieri a domnului Craciun Gheorghe Mihail
 - Dispozitia nr.49/31.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combusttibili solizi sj/sau petrolieri a doamnei Necoara Gherghina
 - Dispozitia nr.48/31.01.2022 - privind acordarea gradatiei 4,corespunzatoare vechimii in munca domnului Dan Cristian,avand functia de consilier asistent,din cadrul compartimentului Financiar contabil,impozite si taxe locale,stare civila si registratura,din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau.
 - Dispozitia nr.47/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Neagu Daniela ,avand functia de asistentpersonal pentru persoana cu handicap grav
 - Dispozitia nr.46/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Bazu Iuliana Monica ,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav
 - Dispozitia nr.45/31.01.2022 - privind stabili rea salariului de baza lunar pentru doamna Rosioru Mirela ,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.44/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru domnul Necoara Lili,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.43/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Lacatus Adriana,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.42/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Necoara Lenuta,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.41/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Preda Catalina,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.40/31.01.2022 -
 - Dispozitia nr.39/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Butiseaca Marioara,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav
 - Dispozitia nr.38/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Brandusa Benonia,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 - Dispozitia nr.37/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Dragomanu Marita,avand functia  de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

 - Dispozitia nr.36/31.01.2022 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Vlad Vasilica,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

 - Dispozitia nr.35/31.01.2022 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Lenuta

 - Dispozitia nr.34/31.01.2022 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Ion Ioana

 - Dispozitia nr.33/31.01.2022 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Rosioru Ioana

 - Dispozitia nr.32/31.01.2022 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Anca Corina

 - Dispozitia nr.31/31.01.2022 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Baboiu Victoria,reprezentata legal prin domnul Baboiu Stanei.

 - Dispozitia nr.30/31.01.2022 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Purcariu Constanta,asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Purcariu Neculai

 - Dispozitia nr.29/26.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Mihaiescu Nicolae

 - Dispozitia nr.28/26.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Caluta Ioana

 - Dispozitia nr.27/26.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Moise Dumitru

 - Dispozitia nr.26/26.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Lemnaru Nicu

 - Dispozitia nr.25/25.01.2022 - privind stabilirea numarului de ore,de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele/familiile beneficiare de ajutor social incepand cu data de 01.02.2022.

 - Dispozitia nr.24/19.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Ciocanea Persa.

 - Dispozitia nr.23/19.01.2022 - de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara in data de 31.01.2022

 - Dispozitia nr.22/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Dinu Mihaita Cristian

 - Dispozitia nr.21/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Mihaescu Vasile

 - Dispozitia nr.20/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau

 - Dispozitia nr.19/18.01.2022 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume: Ciric Gicu,incepand cu 01.01.2022.

 - Dispozitia nr.18/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a doamnei Murea Mihaela.

 - Dispozitia nr.17/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Parlog Nicu

 - Dispozitia nr.16/18.01.2022 - privind respingerea cererii privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri,a suplimentului de energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri a domnului Mitrea Done.

 - Dispozitia nr.15/18.01.2022 - privind incetarea dreptului de incalzire a locuintei si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri numitului Cosma Stefan domiciliata in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

 - Dispozitia nr.14/18.01.2022 - privind incetarea dreptului de incalzire a locuintei numitului Dobre lonel,domiciliat in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

 - Dispozitia nr.13/18.01.2022 - privind incetarea dreptului de incalzire a locuintei si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri numitei Feraru Stana domiciliata in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

 - Dispozitia nr.12/18.01.2022 -privind incetarea dreptului de incalzire a locuintei si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri numitei Musat Mihaela domiciliata in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

 - Dispozitia nr.11/18.01.2022 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Bordea Andreea,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

 - Dispozitia nr.10/18.01.2022 - privind recuperarea sumei de 960 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, de catre Ene Daniel,in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social.

 - Dispozitia nr.9/18.01.2022 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2022 pentru domnul Dobre Ionel in calitate de reprezentant al familiei.

 - Dispozitia nr.8/18.01.2022 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2022 pentru domnul Cosma Stefan in calitate de reprezentant al familiei.

 - Dispozitia nr.7/18.01.2022 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2022 pentru domnul Ene Daniel in calitate de reprezentant al familiei.

 - Dispozitia nr.6/18.01.2022 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2022 pentru domnul Stroie Ion in calitate de reprezentant al familiei.

 - Dispozitia nr.5/18.01.2022 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2022,pentru familia numitului Stoica Georgian Stefan.

 - Dispozitia nr.4/18.01.2022 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni sau alti combustibili petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru numitul Croitoru Stelu, din satul Amara,comuna Balta Alba, judetul Buzau

 - Dispozitia nr.3/18.01.2022 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni sau alti combustibili petrolieri si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau

 - Dispozitia nr.

 - Dispozitia nr.

 - Dispozitia nr.

Dispozitii primar 2021

    - 1/06.01.2021- privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate- POAD la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 2/06.01.2021- Privind constituirea la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau a grupului de lucru pentru derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate- POAD.

    - 3/06.01.2021- privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Ivan Andrada Claudia, bibliotecar II, cu gradatia I, din cadrul compartimentului Administrativ si Biblioteca, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 4/11.01.2021- privind angajare pe perioada nedeterminata a doamnei Purcariu Constanta in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru numitul Purcariu Neculai

    - 5/11.01.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data:de 01.01.2021, pentru domnul familia nµiuituluj Marculescu Manea
    - 6/11.01.2021- privind incetarea dreptului la ajutor şocial incepand cu data de 01.01.2021 pentru domnul Vlad Ionel,in calitate de reprezentant al familiei.
    - 7/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru doamna Vrinceanu Ionica, in calitate de reprezentant al familiei.:
    - 8/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Toea Mihaita, in calitate de reprezentant al familiei.
    - 9/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Nedelcu Paraschiv, in calitate de reprezentant al familiei.
    - 10/11.01.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social.si la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili. petrolieri incepand cu data de 01.01.2021, pentru domnul Roman Marian, in calitate de reprezentant al familiei

    - 11/11.01.2021- privind stabilirea de atributii pentru viceprimarul comunei Balta Alba, judetul Buzau

    - 12/11.01.2021- privind constituirea comisiei de inventariere anuala, a ptrimonului public si privat al comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru anul 2020

    - 13/21.01.2021 - privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 29.01.2021

    - 14/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 2,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Neagu Daniela,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 15/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 2,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Bizu Iuliana Monica,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 16/28.01.2021- privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Cireasa Andreea-Gabriela,avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru minorul Cireasa Robert Nicolae.

    - 17/28.01.2021- privind stabilirea numarului de ore,de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele/familiile beneficiare de ajutor social incepand cu data de 01.02.2021

    - 18/28.01.2021- privind acordarea gradatiei 1,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Necoara Lenuta,avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.

    - 19/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Preda Mircea

    - 20/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Rosioru Ioana

    - 21/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna  Ion  Ioana

    - 22/28.01.2021- privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Lenuta

    - 23/04.02.2021 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Purcariu Constanta,avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

    - 24/08.02.2021- privind desemnarea domnului Ghilic Valerica,avand fubctia de referent in cadrul compartimentului mediu,svsu si resurse umane,din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau,sa participe in data de 09.02.2021 ora 10:00, ca reprezentant din partea UAT Balta Alba, la receptia lucrarilor de constructii efectuate de Asociatia  Grupul de Actiune Crivatul de Sud-Est.

    - 26/15.02.2021- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Moldoveanu Ionel,domiciliat in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 27/15.02.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru familia numitei Berki Florentina Alina

    - 28/15.02.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru familia numitului Lacatus Ionel

    - 29/15.02.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 februarie 2021 pentru doamna Golea Iuliana Florentina in calitate de reprezentant al familiei

    - 30/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul Necula Stelu,in calitate de reprezentant al familiei

    - 31/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul Burlacu Nelu,in calitate de reprezentant al familiei

    - 32/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru doamna Tudorache Maria,in calitate de reprezentant al familiei

    - 33/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021,pentru domnul  Chirpac Florin,in calitate de reprezentant al familiei

    - 34/15.02.2021- privind stabilirea  dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.02.2021, pentru domnul  Gherghiceanu Gheorghe,in calitate de reprezentant al familiei

    - 35/15.02.2021- privind acordarea dreptului la stimulent educational,sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Berki  Florentina Alina,in calitate de reprezentant al familiei

    - 36/16.02.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2021 pentru doamna Neicu Dumitra,in calitate de reprezentant al familiei

    - 37/16.02.2021 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Neicu Dumitra,in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social

    - 38/16.02.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2021 pentru domnul Mihaiescu Stan,in calitate de reprezentant al familiei

    - 39/16.02.2021 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Mihaiescu Stan,in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social

    - 43/26.02.2021 - privind modificarea cuantumului  stimulentului educational,acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita,precum si prelungirea termenului de acordare a acestuia

    - 44/26.02.2021 - privind acordarea dreptu;ui la stimulent educational,acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita.

    - 45/26.02.2021 - privind acordarea unui ajutor social de urgenta numitului Dobrescu Viorel

    - 46/16.03.2021 - privind numirea domnului viceprimar Chirita Costel ca responsabil de mediu

    - 47/18.03.2021 - privind acordarea gradatiei 1,corespunzatoare transei de vechime in munca,doamnei Necoara Lenuta,domiciliata in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau si prelungirea contractului de munca prin act aditional

    - 48/18.03.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Feraru Alexandrina,pentru a se ingriji de persoana bolnava,Perianu Roxana Florentina si de bunurile sale.

    - 49/19.03.2021 - de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara in data de 29.03.2021, ora 11:00.

    - 60/22.03.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Nrcula Cristina,domiciliata in satul Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 61/24.03.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei,pe nume;Budis Bogdan Ionel,incepand cu data de 01.03.2021

    - 62/24.03.2021 - privind organizarea examenului pentru promovarea in clasa superioara celei in care se afla functia publica detinuta de functionarul public din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau.

    - 63/26.03.2021 - privind desemnarea doamnei Ivan Andrada Claudia si a doamnei Caluta Steluta,ambele din cadrul compartimentului Administrativ si Biblioteca,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba,in vederea exercitarii atributiilor prevazute de Legea nr.175/2020,pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014,privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole,din comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 64/02.04.2021 - privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Lupu Mariea

    - 65/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Ghita Ionel,in calitate de reprezentant al familiei

    - 66/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Preda Ion,in calitate de reprezentant al familiei

    - 67/06.04.2021 - privind modificarea  dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2021,pentru familia Chirita Gheorghe.

    - 68/06.04.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Banu Pauna, CNP.1111111111111, cu domiciliul in comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 69/08.04.2021 - convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara,din data de 20.04.2021,ora 11,00.

    - 75/07.05.2021 - privind desemnarea domnului Ghilic Valerica-Daniel,referent asistent,in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba-agent  inundatii.

    - 82/ 24.05.2021 - de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara,din data de 31.05.2021, ora 11:00.

    - 83/ 25.05.2021 - privind incetarea dreptului la stimulent educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Pirlog Georgiana Verginica, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 85/10.06.2021 - privind desemnarea domnului Ghilic Valerica, avand functia de referent in cadrul compartimentului Mediu, si SVSU si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judetutul Buzau, sa participe in dată de 14.06.2021, ora 10.00, ca reprezentant din partea UAT. Balta Alba la receptia lucrarilor pentru obiectivul Desfiintare corpuri .cladiri C 12 si C 13, reabilitare si extindere corp C 14 cu destinatia Hala.depozitare utilaje agricole, localitatea Balta Alba, judetul Buzau, efectuata de II. Girban Marian.

    - 86/10.06.2021 - privind desemnarea doamnei Necula Frusina, avand functia  de consilier achiziti publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Balta Alba, judetul Buzau, ca reprezentant al primarului comunei Balta Alba in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau.

    - 87/ 17.06.2021 - privind acordarea dreptului de indemnizatie lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Anca Corina.

    - 88/ 17.06.2021 -

    - 89/ 17.06.2021 - privind acordarea dreptului la stimulent educational,sub forma de tichete sociale pentru persoanele beneficiare de alocatie de sustinere.

    - 90/ 17.06.2021 - privind transferul numarului de ore ale titularului dreptului la ajutor social Moldoveanu Viorica la numitul Moldoveanu Viorel,incepand cu data de 01.06.2021

    - 91/ 17.06.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Butiseaca Marioara,pentru a se ingriji de persoana bolnava Ureche Dumitra.

    - 92/ 17.06.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei  Gagiu Neluta,pentru a reprezenta pe persoana incapabila Mircea Gicu

    - 93/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Alexandru Ionel,incepand cu data de 01.06.2021

    - 94/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Coman Maria,incepand cu data de 01.06.2021

    - 95/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Chirculesi Florentin,domiciliat in sat Balta Alba,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 96/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Ghita Ionel,domiciliat in sat Amara,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 97/ 17.06.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Manaila Sorin,domiciliat in sat Stavarasti,com.Balta Alba,judetul Buzau.

    - 98/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Olteanu Radu,incepand cu data de 01.06.2021

    - 99/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Raducanu Daniel Mihaita,incepand cu data de 01.06.2021

    - 100/ 17.06.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume;Feraru Dobrin,incepand cu data de 01.06.2021

    - 101/ 17.06.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.06.2021,pentru familia numitului Ghirculesei Florin

    - 102/ 18.06.2021 - privind delegarea atributiilor Primarului comunei Balta Alba,judetul Buzau,domnul Marin Ionel catre Viceprimarul comunei Balta Alba,judetul Buzau,domnul Chirita Costel,pe perioada concediului de odihna(22-26.06.2021)

    - 113/ 16.07.2021 - privind numirea in calitate de curator special a Dnei Gagiu Neluta pentru a reprezenta pe persoana incapabila Mircea Gicu la biroul Notasrial Ceausu Mihaela, pentru vanzarea cotei de 1/3 din imobilul. situat in Comuna Balta Alba judetul Buzau , in cvartal 19 si reprezentarea lui la autentificarea actului de catre sora sa Gagiu Neluta in calitate de curatornm special

    - 114/ 20.07.2021 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Butiseaca Marioara, pentru a se ingriji de persoana cu handicap, Ureche Dumitra(mama sa).

    - 121/19.08.2021- privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021,pentru numitul Rosca Costel in calitate de reprezentant al familiei

    - 122/19.08.2021-  privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021,pentru numita Bocaneala Profira in calitate de reprezentant al familiei

    - 123/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului Costel Olimpiu Catalin

    - 124/19.08.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Laba Dumitru

    - 125/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Bacanu Sorinel

    - 126/19.08.2021 - privind modificarea  numelui si a cuantumului dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei Ghita Elena Adriana

    - 127/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei Andrei Valusa

    - 128/19.08.2021- privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitului  Marculescu Manea

    - 129/19.08.2021 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru familia numitei  Neculai Rada

    - 130/19.08.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru domnul Miu Pavel Cristian in calitate de reprezentant al familiei.

    - 131/19.08.2021-privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru domnul Manaila Sorin in calitate de reprezentant al familiei.

    - 132/19.08.2021- privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna Marin Cristina in calitate de reprezentant al familiei.

    - 133/19.08.2021-privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna  Preda Daniela Carmen  in calitate de reprezentant al familiei.

    - 134/19.08.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2021 pentru doamna  Panaite Lucica  in calitate de reprezentant al familiei.

    - 135/19.08.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Vlad Simona Speranta,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 136/19.08.2021 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului  Badiu Viorel Cristian,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 137/19.08.2021- privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume Brindusa Petrica,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau,incepand cu data de 01 August 2021

    - 138/19.08.2021- privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei,cuvenit reprezentantului familiei pe nume  Ghita Ionel,cu domiciliul in sat Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau,incepand cu data de 01 August 2021.

    - 139/19.08.2021- privind respingerea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei numitei Sarbu Steluta,domiciliata in sat Balta Alba,comuna Balta Alba,judetul Buzau.

    - 140/19.08.2021- de convocare a Consiliului local in sedinta de lucru ordinara din data de 26.08.2021,ora 11,00.

    - 141/23.08.2021 - privind acordarea unui premiu de excelenta individual pentru anul 2021.

    - 142/23.08.2021 - privind acordarea unui premiu de excelenta individual pentru anul 2021.

    - 143/03.09.2021 - privind rectificarea actului de casatorie privind pe Ghota Ionel si Cimpoi Daniela

    - 144/03.09.2021-  privind reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    -

    -

    -

Dispozitii primar 2020

    - 01/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Ion Ioana

    - 02/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Toader Neculai

    - 03/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Purcariu Neculai

    - 04/10.10.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Feraru Lenuta

    - 05/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Rosioru Ioana

    - 06/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Marculescu Gheorghe

    - 07/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Cireasa Andreea Gabriela

    - 08/10.01.2020 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Tudorache Fanica

    - 09/13.01.2020 - privind stabilirea numarului de ore de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele/ familiile beneficiare de ajutor social incepand cu data de 01.02.2020

    - 10/13.01.2020 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din excedentul anilor precedenti, în suma de 49033,04 lei, pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului venituri proprii-sursa E

    - 11/13.01.2020 - privind modificarea dreptuluin la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru familia F eraru Tatiana

    - 12/13.01.2020 - privind modificarea dreptuluin la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru familia Burlacu Stefan

    - 13/13.01.2020 - privind modificarea dreptuluin la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru familia Vlad Elena Raluca

    - 14/13.01.2020 - privind modificarea dreptuluin la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru familia Buta Silviu Mugurel

    - 15/13.01.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru domnul Lupu Emil in calitate de reprezentant al familiei

    - 16/13.01.2020 - privind recuperarea sumei de 174 lei, acordata cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Lupu Emil in calitate de reprezentant al familiei

    - 17/13.01.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru domnul Feraru Ion in calitate de reprezentant al familiei

    - 18/13.01.2020 - privind recuperarea sumei de 174 lei, acordata cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Feraru Ion in calitate de reprezentant al familiei

    - 19/13.01.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.01.2020 pentru domnul Ilie Viorel in calitate de reprezentant al familiei

    - 20/13.01.2020 - privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Vlad Elena Raluca, domiciliata in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau

    - 21/13.01.2020 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Moise Constantin, domiciliat in sat Amara , comuna Balta Alba, judetul Buzau

    - 22/13.01.2020 - privind încetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, cuvenit reprezentantului familiei pe nume Neculai Dumitra, incepand cu data de
01.01.2020

    - 23/13.01.2020 - privind stabilirea si acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Feraru Tatiana, domiciliata in sat Amara, comuna Balta Alba, Judetul Buzau

    - 24/20.01.2020 - privind convocarea consiliului local in sedinta de lucru ordinara in data de 30.01.2020

    - 25/20.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Danciu Doina, muncitor necalificat, treapta profesionala I, gradatia 2, cu ½ norma, din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba

    - 26/20.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Gherghe Mihaela, muncitor necalificat, treapta profesionala I, gradatia 2, cu ½ norma, din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba

    - 27/20.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Pacuraru Mariana, muncitor necalificat, treapta profesionala I, gradatia 3, cu½ norma, din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba

    - 28/28.01.2020 - privind stabilirea salaiului de baza lunar pentru doamna Feraru Alexandrina, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Perianu Roxana.

    - 29/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamnul Necoara Lili, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Necoara Milica.

    - 30/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Zamfir Vasilica, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Zamfir Claudiu Gabriel.

    - 31/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Stefanescu Milica, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Stefanescu Ionela Corina.

    - 32/28.01.2020 -  privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Gagiu Neluta, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Mircea Gicu.

    - 33/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Paduraru Diana Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Paduraru Cristian.

    - 34/28.01.2020  - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamnul Necula Valerica, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Necula Lucretia

    - 35/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Rosioru Mirela, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Rosioru Bianca Miruna.

    - 36/28.01.2020  - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Neagu Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru minorul Neagu Mihai Florin.

    - 37/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Lacatus Adriana, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majora Grosu Nedelia.

    - 38/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Bizu Iuliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Bizu Dorin.

    - 39/28.01.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamnul Tudoroiu Auras, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Baboiu Gheorghe

    - 40/28.01.2020 -privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Murea Rada, asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru minorul Preda Nicu.

    - 41/28.01.2020 - privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei Preda Catalina, in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru majorul Miroiu Simion.

    - 42/30.01 .2020 - privind acordarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Necoara Gherghina.

    - 43/03 .02.2020 - privind acordarea unui ajutor social de urgenta numitului Tudorache Ion

    - 44/04.02.2020 - privind delegarea atributiilor primarului comunei domnul Marin Ionel pe perioada concediului de odihna, catre viceprimarul comunei domnul Dobrescu Viorel.

    - 45/04.02.2020 - privind aprobarea graficului cu planificarea concediului de odihna aferent anului 2020 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau .

    - 46/17.02.2020 - privind convocarea consiliului local al comunei Balta Alba in sedinta de lucru ordinara in data de 28.02.2020
    - 47/19.02.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2020 pentru domnul Ion Stefan in calitate de reprezentant al familiei
    - 48/19.02.2020 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Ion Stefan in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social
    - 49/19.02.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2020 pentru domnul Burlacu Gheorghe i 1 calitate de reprezentant al familiei
    - 50/19.02.2020 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Burlacu Gheorghe in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social
    - 51/19.02.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2020 pentru domnul Ene Daniel in c;:-Jitate de reprezentant al familiei
    - 52/19.02.2020 - privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbun1 sau alti combustibili petrolieri de catre Ene Daniel in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de ajutor social

    - 53/19.02.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutor pentru incalzirea locuintei,cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri,incepand cu data 01.02.2020,pentru domnul Feraru Costel in calitate de reprezentant al familiei

    - 54/19.02.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutor pentru incalzirea locuintei, lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri,incepand cu data 01.02.2020,pentru doamna Neicu Dumitrain calitate de reprezentant al familiei
    - 55/19.02.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2020 pentru faramilia Alexandru Ionel
    - 56/19.02.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.02.2020 pentru familia Ceausescu Doinita
    - 57/19.02.2020 - privind stabilirea dreptului la alocatitie pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Feraru Costel,cu domiciliul in comuna Balta Alba, Judetul Buzau.

    - 58/19.02.2020 - acesteia ce revine titularului Draghia Bianca Loredana,cu domiciliul in comuna Balta Alba
    - 59/24.02.2020 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Murea Rada,asistent personal al persoanei cu handicap grav,pentru minorul Preda Nicu.

    - 60/03.03.2020 - privind revocarea dispozitiei nr.271/25.11.2019 de numire a doamnei Preda Mita in functia publica de executie de referent grad profesional asistent din cadrul compartimentului registru agricol fond funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 61/11.03.2020 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Safron Nicoleta Antonia domiciliata in satul Amara,comuna Balta alba,judetul Buzau.
    - 62/11.03.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 martie 2020 pentru familia Necula Ionel
    - 63/11.03.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 martie 2020 pentru domnul Ghita Constantin in calitate de reprezentant al familiei.
    - 64/11.03.2020 - privind recuperarea sumei de 58 de lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alh combustibili petrolieri pentru domnul Ghita Constantin in calitate de reprezentant al familiei.
    - 65/11.03.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 0 1 martie 2020 pentru domnul Badiu Nastase in calitate de reprezentant al familiei.
    - 66/11.03.2020 - privind recuperarca sumei de 58 de lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alt1 combustibih petroheri pentru domuul Badiu Nastase in calitate de reprezentant al familiei.
    - 67/11.03.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 martie 2020 pentru doamna Musat Mihaela in calitate de reprezentant al farniliei.
    - 68/11.03.2020 - privind recuperarea sumei de 58 de lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintci cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri pentru doamna Musat Mihaela in calitate de reprezentant al farniliei.

    - 69/11.03.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01 martie 2020 pentru fami11a Sofron Nicoleta Antonia
    - 70/11.03.2020 - privind convocarea comitetului local pentru situatii de urgenta pentru data de
11.03.2020 ora 12,00.
    - 71/13.03.2020 - privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei Burlacu Stanca Alina,in functia de a istent personal al persoanei cu handicap grav pentru numitul Burlacu 1ulian
    - 71/16.03.2020 - privind modificarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta,Centrul operativ si Secretariatului tehnic

    - 73/18.03.2020 - privind desemnarea domnului Dobrescu Viorel, pentru transportul si distribuirea la domiciliu autoizolatilor a pachetelor de igiena, cu respectarea masorilor de prevenire si protectie împotriva coronavirusului

    - 74/20.03.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.03.2020 pentru Ceausescu Doinita in calitate de reprezentant al familiei

    - 75/20.03.2020 - privind recuperarea sumei de 58 lei acordata necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri de catre Ceausescu Doinita, in calitate de reprezentant al familiei beneficiare de aiutor social

    - 76/20.03.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 27.03.2020

    - 77/23.03.2020 - privind rectificarea bu2etului local intre trimestre in luna martie 2020

    - 78/26.03.2020 - privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarea finalizata in cadrul investitiei ”Centru social de zi si asistenta pentru copii cn program de tip after school, sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau”... AICI

    - 79/01.04.2020 - privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Stoian Marian

    - 80/01.04.2020 - privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Pacuraru Gheorghe

    - 81/02.04.2020 -privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata, in data de 03.04.2020

    - 82/06.04.2020 - privind constituirea comisiei de solutionare a ofertelor si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru licitatia publica organizata in data de 28.04.2020, ora 11,00, de inchiriere a suprafetelor de pajisti disponibile, pasune si arabil, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, aflate in proprietatea private a comunei Balta Alba, judetul Buzau.

    - 83/06.04.2020 - privind constituirea comisiei de solutionare a ofertelor si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa, a unui spatiu in suprafata utila de lOmp, cu destinatia de cabinet veterinar, situat in incinta imobilului proprietate publica- bloc de locuinte sat Balta Alba, comuna Balta Alba, judetul Buzau, ce va avea loc in data de 14.05.2020, ora 11,00.

    - 84/06.04.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.04.2020 pentru familia ION TITI in calitate de reprezentant al familiei.

    - 85/06.04.2020 - privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarile terminate sau finalizate pana la sfarsitul anului 2020, derulate conform Programului anual de acbizitii publice pentru anul 2020 si a listei de investitii

    - 86/16.04.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Preda Mita, referent grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Registru agricol,fond funciar, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

    - 87/22.04.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 30.04.2020

    - 88/27.04.2020 - privind numirea Comisiei loc,lre privind evaluarea pagubelor produse la culturile agricole de instalarea fenomenului de seceta pedologica

    - 89/27.04.2020 - privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Albajudetul Buzau.

    - 90/04.05.2020 - privind constituirea comisiei de solutionare a ofe1telor si a comisiei de solutionarc a contestatiilor pentru licitatia publica organizata in data de 26.05.2020,ora 11,00, de închiriere a suprafetelor de pajisti disponibile,pasune si arabil,proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie,aflate in proprietatea privata a comtmei Balta Alba,judetul Buzau.

    - 91/07.05.2020 - privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau / Anexa nr.1 - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

    - 92/14.05.2020- privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba.

    - 93/15.05.2020 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, cuvenit reprezentantului familiei pe nume Necula Fanel, incepand cu data de 01.05.2020.

    - 94/15.05.2020 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, cuvenit reprezentantului familiei pe nume Lemnaru Marcel, incepand cu data de 01.05.2020.

    - 95/15.05.2020 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, cuvenit reprezentantului familiei pe nume Lemnaru Marcel, incepand cu data de 01.05.2020. 

    - 96/15.05.2020- privind incetarea dreptului la ajutor social, incepand cu data de 01.05.2020 pentru domnul Burlacu Matei, in calitate de reprezentant  al familiei.

    - 97/18.05.2020 - privind angajarea pe perioada determinata a doamnei Necoara Lenuta in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru numita Necoara Gherghina.

    - 98/18.05.2020privind angajarea pe perioada determinata a doamnei Irimia Mariana in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru numita Irimia Delia Mihaela.

     - 99/18.05.2020 - privind încetarea dreptului la indernnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Necoara Gherghina
     - 100/20.05.2020 -privind convocarea Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 29.05.2020
     - 101/20.05.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Custura Genica, guard treapta profesionala I, gradatia 4, din cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.
     - 102/20.05.2020 - privind constituirea comisiei comunale Balta Alba, judetul Buzau, pentru recensamantul general agricol.

     - 103/27.05.2020 - privind desemnarea domnului Preda Georgian, paznic din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, in vederea exercitarii activitatii de fochist, în cadrul Centrului de zi.

     - 104/ 10.06.2020 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de lucru de indata din data de 12.06.2020 ora 13:00.

     - 105/16.06.2020 - privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Programului Operational ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelui comunei Balta Alba, judetul Buzau

     - 106/22.06.2020 -  privind modificarea raportului de serviciu prin promovarea in grad profesional a doamnei Ghilic Nicoleta din functia publica de executie de Consilier Clasa I, grad profesional principal, in functia publica de executie de Consilier, Clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

     - 107 /22.06.2020 - privind modificarea raportului de serviciu prin promovarea in grad profesional a domnului Dan Cristian din functia publica de executie de Referent,Clasa a III, grad profesional principal, in functia publica de executie de Referent, Clasa III, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.

     - 108/22.06.2020 - privind convocarea Consiliului local la comunei Balta Alba in sedinta de lucru ordinara in data de 26.06.2020, ora 12,00.

     - 109/22.06.2020 - privind modificarea dreptului la ajutorul social incepand cu data de O1.06.2020 pentru familia Vlad Elena Raluca.

     - 110/22.06.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.06.2020 pentru domnul Vrinceanu Ionel in calitate de reprezentant al familiei.

     - 111/22.06.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social cu data de O 1.06.2020 pentru domnul Craciun Gheorghe Mihail in calitate de reprezentant al familiei.

     - 112/22.06.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.06.2020 pentru domnul Banica Necului in calitate de reprezentant al familiei.

     - 113/22.06.2020 - privind încetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Tudorache Fanica.

     - 114/22.06.2020 - privin modificarea si completarea D.P. nr.67/11.02.2019 privind modificarea salariului de baza al personalului care face parte din echipa de proiect „Centru Social de zi si Asistenta pentru Copii cu program After School".

     - 115/22.06.2020 - privind stabilirea si acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Necula Cristina, domiciliata în satul Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau .

     - 116/25.06.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentru doamna Paduraru Daniela, radatia 4, asistent ersonal entru ersoana cu handica av.

     - 117/25.06.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar peiitru doamnul NeculaValerica,gradatia 3, asistent ersonal entru ersoana cu handica grav.

     - 118/25.06.2020 - privind stabilirea salariului de baza lunar pentm doamna Gagiu Neluta, gradatia 5, asistent personal entru ersoana cu handicap grav.

     - 119/29.06.2020 - privind constituirea comisiei comunei Balta Alba, privind recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021

     - 120/01.07.2020 - privind revocarea dispozitiei nr.103/27.05.2020, privind desemnarea domnului Preda Georgian paznic din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba în vederea exercitarii activitatii de fochist in cadrul Centrului de ZI.

     - 121/14.07.2020 -privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al UAT, comuna Balta Alba, judetul Buzau

     - 122/20.07.2020 -privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 1 iulie 2020 pentru familia doamnei Musat Mihaela in calitate de reprezentant al familiei

     - 123/20.07.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 1 iulie 2020 pentru familia Done Sanda

     - 124/20.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 31.07.2020

     - 125/21.07.2020 - privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor in cadrul investitiei- "Modernizarea strazilor in comuna Balta Alba, judetul Buzau''

     - 126/31.07.2020 - privind constituirea comisiei de disciplina la nivelul autoritatii teritoriale Balta Alba, iudetul Buzau
     - 127/04.08.2020 - privind aprobarea codului etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primariei Balta Alba, judetul Buzau, precum si numirea domnului Dan Cristian, consilier de etica în cadrul primariei Balta Alba
     - 128/04.08.2020  - privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor (EGR), in cadrul primariei comunei Balta Alba, judetul Buzau
     - 129/04.08.2020 - privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
(SCIM)
     - 130/04. 08 .2020 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Asanache Stanca Alina,asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru
numitul Burlacu Iulian
     - 131/04.08.2020 - privind incetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Toader Neculai
     - 132/04.08.2020 - privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Done Gabriel, domiciliat in sat Balta Alba, comuna Balta Alba, iudetul Buzau.
     - 133/04.08.2020 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei cuvenit reprezentantului familiei pe nume Burlacu Iulian incepand cu 01.08.2020

     - 134/04.08.2020 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei cuvenit reprezentantului familiei pe nume Preda Constantin incepand cu 01.08.2020
     - 135/04.08.2020 - privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei cuvenit reprezentantului familiei pe nume Mihaescu Stan incepand cu 01.08.2020

     - 136/04.08.2020 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Vlad Marinescu, cu domiciliul în comuna Balta Alba,judetul Buzau.

     - 137/04.08.2020 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Feraru Costel, cu domiciliul in comuna Balta Alba, judetul Buzau.
     - 13 8/04.08.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2020 pentru doamna Lacatus Domnica in calitate de reprezentant al familiei
     - 139/04.08.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2020 pentru domnul Feraru Costel in calitate de reprezentant al familiei.
     - 140/04.08.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de O 1.08.2020 pentru doamna Panaite Lucica in calitate de reprezentant al familiei
     - 141/04.08.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2020 pentru doamna Parlog Georgiana Verginica in calitate de reprezentant al familiei.
     - 142/04.08.2020 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Tudor Florentin, domiciliat in satul Balta Alba, comuna Balta Alba, judetul Buzau.

     - 143/05.08.2020 - privind delegarea unor atributii ale secretariatului comunei Balta Alba pe perioada determinate, doamnei Ghilic Nicoleta-consilier superior

     - 144/06.08.2020 - privind încetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru doamna Cireasa Andreea Gabriela

     - 145/06.08.2020 -privind angajarea pe perioada determinate a doamnei Cireasa Andreea Gabriela in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru numitul Cireasa Robert Nicolae

     - 146/17.08.2020 - privind desemnarea personalului auxiliar in cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala Balta Alba, judetul Buzau

     - 147/17.08.2020 - privind modificarea si completarea DP nr.146/07.08.2020, privind desemnarea personalului thnic auxiliar in cadrul Biroului de Circumscriptie Comunala Balta Alba, judetul Buzau

     - 148/17.08.2020 - privind încetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Marculescu Gheorghe

     - 149/17.08.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.08.2020, pentru domnul Vlad Marinescu în calitate de reprezentant al familiei

     - 150/20.08.2020 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

     - 151/24.08.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 31.08.2020, orele 13,00

     - 152/01.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau in sedinta de lucru ordinara in data de 04.09.2020

     - 153/04.09.2020 - privind numirea in calitate de curator special a domnului Mitache Dumitrache, pentru a asista minorul Aurica Gabriel la dezbaterea succesiunii defunctului Aurica Cristian.

     - 154/11.09.2020 - privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia la nivelul UAT Balta Alba de schema nationala de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, S.N.S.E.D

     - 155/11.09.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni sau alti combustibili petrolieri in perioada sezonului rece, O 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, pentru persoanele/ familiile beneficiare de ajutor social

     - 156/14.09.2020 - privind respingerea dreptului la tichetele sociale electronice, acordate pentru sprijin educational, domnului Coman Gabriel Tudorei, in calitate de reprezentant al familiei

     - 157/14.09.2020 - privind respingerea dreptului la tichetele sociale electronice, acordate pentru sprijin educational, domnului Mogos Gabriel, in calitate de reprezentant al familiei

     - 158/16.09.2020 - privind convocarea in sedinta de lucru extraordinara a Consiliului Local al comunei Balta Alba in data de 18.09.2020

    - 159/16.09.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020, pentru familia Tompi Marioara
    - 160/16.09.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020, pentru familia Coman Elena Adriana
    - 161/16.09.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020, pentru familia Golea Iuliana Florentina
    - 162/16.09.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020 pentru domnul Feraru Vasile in calitate de reprezentant al familiei
    - 163/16.09.2020 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, cuvenit reprezentantului familiei pe nume Burlacu Matei, incepand cu data de 01.09.2020
    - 164/16.09.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020, pentru doamna Voineagu Valentina Cristina in calitate de reprezentant al familiei
    - 165/16.09.2020 - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.09.2020, pentru doamna Asan Tilica in calitate de reprezentant al familiei
    - 166/21.09.2020 - privind numirea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020
    - 167/22.09.2020 - privind plata indernnizatiilor pentru diferenta de zile pontate ce se va efectua din bugetul local pentru personalul ethnic auxiliar in cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala Balta Alba, judetul Buzau.
    - 168/28.09.2020 - privind incetarea contractului individual de munca al doarnnei Irimia Mariana asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru numita Irimia Delia Mihaela.
    - 169/02.10.2020 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Gagiu Neluta, pentru a asista pe bolnavul Mircea Gicu la dezbaterea succesiunii defunctului Mircea Dumitru.

     - 170/12.10.2020 - privind incetarea aplicabilitatii cu data de 01.10.2020 a D.P. m.67/11.02.2020 privind modificarea salariului de baza a personalului care face parte dinechipa de proiect Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program After-School

     - 171/12.10.2020 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral si amplasarea de panouri electorale in comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din anul 2020.

     - 172/12.10.2020  - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau.

     - 173/12.10.2020 - privind numirea personalului ethnic pentru sprijinirea activitatii birourilor
electorale ale sectiilor de votare din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor, pentru alegerea Senatului si a camerei Deputatilor din anul 2020

     - 174/12.10.2020 - privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia la nivelul UAT Balta Alba de schema nationala de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizati, prin acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentrusprijin educational, A.N.S.E.D., transa II

     - 175/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Sarbu Steluta, in calitate de reprezentant al familiei.

     - 176/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Mihaila Mariana, in calitate de reprezentant al familiei.

     - 177/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamnul Erhan Viorel, in calitate de reprezentant al familiei.

     - 178/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doarnnul Andrei Costica, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 179/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Lemnaru Stanica, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 180/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Lacatus Domnica, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 181/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social sila ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de01.10 .2020 pentru doamna Tudor Mariana, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 182/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Lacatus Iordana in calitate de reprezentant al familiei.

    - 183/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Banu Pauna, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 184/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamnul Feraru Ion, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 185/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamnul Tudor Florentin, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 186/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamnul Feraru Vasile, în calitate de reprezentant al familiei.

    - 187/15.10.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri, incepand cu data de 01.10.2020 pentru doamna Ceausescu Doinita, in calitate de reprezentant al familiei.

    - 188/15.10.2020 - privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.10.2020, pentru familia numitei Calota Cristina Violeta

    - 189/15.l 0.2020 - privind încetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.10.2020 pentru domnul Vlad Marinescu, in calitate de reprezentant al familiei

    - 190/21.10.2020 - privind rectificarea bugetului local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, in luna octombrie 2020

    - 191/22.10.2020 - privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu data de 01.10.2020, pentru domnul Ghirculesi Stefan, in calitate de reprezentant al familiei

    - 192/29.10.2020 - privind respingerea dreptului la tichete electronice, acordate pentru sprijin educational, domnului Ghirculesi Florentin, in calitate de reprezentant al familiei

    - 193/29.10.2020 - privind respingerea dreptului la tichete electronice, acordate pentru sprijin educational, doarnnei Berki Florentina Alina, in calitate de reprezentant al familiei

    - 194/29.10.2020 - privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia la nivelul UAT Balta Alba de schema nationala de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizati, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, S.N.S.E.D.

    - 195/29.10.2020 - privind acordarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru dornnul Preda Mircea

    - 196/30.10.2020 - privind angajarea pe perioada nedeterminata a doarnnei Vlad Vasilica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru numitul Vlad Sterian.

    - 197/03.11.2020 - privind numirea in calitate de curator special a doarnnei Cojocariu Emilia pentru minorul Cojocariu Alexandru Stefan, la dezbaterea succesiunii.

    - 198/09.11.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 13.09.2020, ora 10:00.

    - 199/12.11.2020 - privind constituirea comisiei in vederea evaluarii suprafetei de 1081 ha, teren pajiste comunala ce apartine UAT Balta Alba, judetul Buzau

    - 200/12.11.2020 - privind completarea si modificarea fisei de post a domnului Ghilic Valerica Daniel, functionar public, incadrat in functia de referent clasa III, grad profesional asistent in cadrul compartimentului Mediu- SVSU si Resurse Umane.
    - 201/13 .11.2020  - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.11.2020, pentru doamna Chesaru Marita, in calitate de reprezentant al familiei

    - 202/13 .11.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 0 1.11.2020, pentru doamnul Neacsu Silviu Iulian, in calitate de reprezentant al familiei

    - 203/13 .11.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.11.2020, pentru doamnul Popa Dumitru, in calitate de reprezentant al familiei
    - 204/13.11.2020  - privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 0 1.11.2020 pentru domnul Alexandro Ionel in calitate de reprezentant al familiei  

    - 205/13 .11.2020 -privind modificarea membrilor din dosarul de ajutor social incepand cu data de 01.11.2020 pentru familia Cringasu Mioara
    - 206/13 .11.2020 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Bordea Andreea, CNP 00000000000000, cu domiciliul in comuna Balta Alba, judetul Buzau

    - 207 /l 6.11.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor lunar pentro incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri in perioada sezonului rece, 01.11.20231.03 .2021, pentru familia Pacuraro Jenica

    - 208/16.11.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor lunar pentro incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau alti combustibili petrolieri in perioada sezonului rece, 01.11.20231.03.2021, pentru familia Dragomir Stefan

    - 209/17 .11.2020 - privind numirea in calitate de curator special a doamnei Cojocariu Emilia pentru a reprezenta pe minorol Cojocariu Alexandro Stefan la toate actele ce intervin la procedura donatiei.

    - 210/18.11.2020 - privind acordarea dreptului la stimulant educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Pirlog Georgiana Verginica , in calitate de reprezentant al familiei
    - 211/18.11.2020 - privind acordarea dreptului la stimulant educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnului Mocanu Vasile Valentin , in calitate de reprezentant al familiei
   - 212/18 .11.2020  - privind acordarea dreptului la stimulant educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, doamnei Golea Iuliana Florentina , in calitate de reprezentant al familiei
   - 213/18.11.2020 - privind numirea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor, pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020

   - 214/18.11.2020 -  privind convocarea Consiliului Local al comunei Balta Alba in sedinta de
lucru ordinara in data de 27.11.2020

   - 215/24.11.2020 -  privind desemnarea persoanelor responsabile pentru distribuirea mastilor de protectie si a tichetelor electronice

   - 216/25.11.2020 -  privind desemnarea persoanelor care indeplinesc atributii de stare civila

   - 217/25.11.2020 -  privind numirea in calitate de curator special a domnului Necula Valerica, pentru a asista pe minorul Necula Stefan Valentin , la dezbaterea succesiunii defunctului Necula Fanel

   - 218/08.12.2020 -  privind convocarea Consiliului Local al comunei Balta Alba in sedinta de lucru ordinara in data de 27.11.2020

   - 219/08.12.2020 -  privind acordarea unui premiu de excelenta individual pe anul 2020

   - 220/09.12.2020 -  privind acordarea unui premiu de excelenta individual pe anul 2020

   - 221/09.12.2020 -  privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.12.2020, pentru doamna Banu Pauna in calitate de reprezentant al familiei

   - 222/09.12.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.12.2020, pentru domnul Pir log Nicu in calitate de reprezentant al familiei

   - 223/09.12.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.12.2020, pentru doamna Laba Mariana in calitate de reprezentant al familiei

   - 224/09.12.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.12.2020, pentru domnul Ene Daniel in calitate de reprezentant al familiei

   - 225/09.12.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutor social si la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau alti combustibili petrolieri incepand cu data de 01.12.2020, pentru domnul Mihaescu Sandu Sorin in calitate de reprezentant al familiei

   - 226/09.12.2020 -  privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.12.2020, pentru familia Andrei Costica

   - 227/09.12.2020 -  privind modificarea dreptului la ajutor social incepand cu data de 01.12.2020, pentru familia Dumitrache Ion

   - 228/09.12.2020 - privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Pirlog Nicu, CNP 000000000000, cu domiciliul in comuna Balta Alba, judetul Buzau

   - 229/10.12.2020 - privind stabilirea salariului de baza penru domnul Ghilic Valerica Daniel, referent asistent din cadrul compartimentului mediu, SVSU si resurse umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 230/10.12.2020 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Necula Frusina, consilier achizitii publice din cadrul compartimentului achizitii publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 231/10.12.2020 - privind încadrarea domnului Balasu Viorel Adrian, pe postul de Consilier personal al Primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau, cu contract individual de munca pe durata determinata, pe toata perioada mandatului de primar.

   - 232/10.12.2020 - privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari "Modernizarea drumurilor de Interes local in comuna Balta Alba, judetul Buzau"

   - 233/11.12.2020 - de convocare a Consiliului Local in sedinta de lucru de indata, in data de 14.12.2020, ora 13:00

   - 234/15.12.2020 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Danciu Doina, avand functia de muncitor necalificat in cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 235/15.12.2020 - privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Pacuraru Mariana, avand functia de muncitor necalificat in cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 236/15.12.2020 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Gherghe Mihaela avand functia de muncitor necalificat in cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 237/15.12.2020 - privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Petre Tanta,
avand functia de muncitor necalificat in cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 238/15.12.2020 - Privind încetarea dreptului la indemnizatia lunara cuvenita persoanei cu handicap pentru domnul Purcariu Neculai

   - 239/17.12.2020 - privind numirea in calitate de reprezentant legal a doamnei Necula Cristina, pentru a reprezenta la autentificarea actului de vanzare cumparare, a cotei parti cei revine minorului Necula Stefan Valentin, de pe urma succesiunii defunctului Necula Fanel.

   - 240/17.12.2020 - de convocare a Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 28.12.2020

   - 241/18.12.2020 - privind încetarea contractului individual de munca al domnului Calota Marian, avand functia de paznic din cadrul Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau

   - 242/31.12.2020 - privind delegarea cu caracter temporar, fara remunerare, a domnului Neacsu Viorel sofer, treapta profesionala II, cu gradatia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, sa lucreze pe autogunoiera ce apartine serviciului Apa- Canal Balta Alba, pana la ocuparea postului prin concurs.

   - 243/31.12.2020 - privind aprobarea graficului cu planificarea concediului de odihna aferent anului 2021, pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba. Judetul Buzau.

   - 244/31.12.2020 -privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa A, rezultat la finele anului 2020, din excedentul anilor precedenti in suma de 303940,321ei.

   - 245/31.12.2020 - privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare-sursa E, rezultat la finele anului 2020, din excedentul anilor precedent in suma de 138213,38 lei.

   - 246/31.12.2020 - privind stabilirea indemnizatiei lunare de încadrare a domnului Chirita Costel- viceprimarul comunei Balta Alba, judetul Buzau.

   - 247/31.12.2020 - privind constituirea comisiei comunei Balta Alba, privind recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021.

Dispozitii primar 2019

    - Alegeri pentru Preşedintele României 2019 - tur l Delimitarile secţiilor de votare din BALTA ALB   ... AICI

Dispozitii primar 2016

    Dispozitia  privind  delimitarea   si  numerotarea   sectiilor de votare  la nivelul comunei Balta  Alba,  judetul  Buzau,  pentru   alegerea  Senatului   si  a Camerei  Deputatilor din  data  de  11.12.2016 ... AICI

    CONTRACT SEVICII DE DEZAPEZIRE .... AICI

    DISPOZITIE Nr.119-28.04.2016-privind stabilirea locurilor de pe raza comunei Balta Alba, judetul Buzau unde sunt interzise organizarea si desfasurarea de adunari publice ... AICI

    DISPOZITIE Nr.120-28.04.2016-privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in vederea organizarii si desfasur[rii alegirilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 05..06.2016 ... AICI

 

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE