Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Anunturi

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE - 22 IULIE 2022

DOCUMENTUL AICI

      ln temeiul prevederilor art.476,480 si481din Ordonanta de urgenta nr.57.03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Balta Alba, organizeaza examen de promovare în clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, in cadrati in functii publice de nivel inferior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.


     Conditii de participare la examenul de promovare in clasa:

       - Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.481din OUG nr.57/2019 privind Codu ladministrativ;

        - Sa dobandeasca, ulterior intrarii în corpul functionarilor publici, o diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul institutiei publice;

        - Sa nu aibe o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod;

     Functia publica pentru care se organizeaza examenul de promovare si compartimentul din care face parte·

 

    Conditii de desfasurare a examenului:

     Dosarul de înscriere la examen se depune in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului siva cuprinde:
     a)    Cererea de inscriere la examenul de promovare în clasa;
     b)    Diploma de studii de nivel superior, în specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau într­ un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii;
 
    Examenul de promovare consta in treietape succesive, respective:
    a)  Selectia dosarelor se face in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
    b)  Proba scrisa -22.08.2022, ora 10.00
    c)  Proba interviului - 24.08.2022, ora 10.00

     Bibliografia necesara pentru examenul de promovare in clasa este urmatoarea:
    -  OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
    -  Constitutia Romaniei;
    -  Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE