Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Anunturi

ANUNT - in vederea inchirierii unor suprafete agricole 15.03.2021

DOCUMENTUL AICI

   Comuna Balta Alba, judetul Buzau, tel./fax.0238790063, CUI 2407834
    Organizeaza licitatie publica deschisa, cu strigare, la sediul Primariei Comunei Balta Alba, judetul Buzau, in data de 15.04.2021, in vederea inchirierii unor suprafete agricole, disponibile, aflate in domeniul privat al comunei Balta Alba, judetul Buzau, astfel:
 - ora 10, pt. lot 50 = 2 ha cu destinatia izlaz, categoria de folosinta arabil, pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale Regulamentului privind modul de utilizare a terenului izlaz categoria de folosinta arabil.

Citește mai departe...

Notificare, Domnului Olteanu Dumitru

DOCUMENTUL AICI

Notificare,

Domnului Olteanu Dumitru,


    Va informam ca in data de 28.10.2020 au fost inregistrate si afisate ofertele de vanzare teren extravilan cu numerele:249,250,251;
     Va aducem la cunostinta, conform Legii 175/2020, avand calitatea de preemptiune (arendas) asupra ofertelor mai sus mentionate, sa va prezentati la sediul primariei comunei Balta Alba, in vederea intocmirii dosarului doveditor al calitatii de preemptor si potential cumparator pana in data de 04.01.2021 cel tarziu.

Notificare, Catre SC CAROLINA PRODIMPEX "94 SRL

DOCUMENTUL AICI

Notificare,

Catre SC CAROLINA PRODIMPEX "94 SRL,


     Va informam ca in data de 30.10.2020 au fost inregistrate si afisate la sediul Primariei Balta Alba, ofertele de vanzare teren extravilan cu numerele: 252,253,254;
    Va aducem la cunostinta, conform Legii 175/2020, avand calitati de preemptiune (arendas) si coproprietar asupra ofertelor mai sus mentionate, sa va prezentati la sediul primariei comunei Balta Alba, in vederea intocmirii dosarului doveditor al calitatii de preemptor si potential cumparator pana in data de 04.01.2021 cel tarziu.

ANUNT - 14 mai 2020

     Primari a comunei BALTA ALBA, judetul Buzau vă înştiinţeaza de organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei BALTA ALBA, judeţul Buzău în perioada 19 - 22.06.2020, pentru urmatoarele funcţii publice :

          - Referent superior- din cadrul compartimentului Financiar Contabil impozite si taxe locale;

          - Inspector superior - din cadrul compartimentului Asistenta sociala ;

 

     Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Balta Alba, judeţul Buzău, după cum urmează:
        - selectia dosarelor,in perioada 04-1 O. iunie 2020(inclusiv),dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primariei comunei Balta Alba pana pe data de 03.06.2020, ora 16,00(inclusiv) si vor cuprinde documentele prevazute la art.127 din HG nr.611/2008,privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,

                -    proba scrisă : 19. 06. 2020, ora 10:00;
                -    proba interviu : 22.06.2020, ora 10:00;

       Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primariei comunei Balta Alba pana pe data de 18.06.2020, ora 16.   ....  Documentul aici

Anunt - 12 septembrie 2019 - 4 posturi contractuale la Serviciul APA CANAL BALTA ALBA

ANUNT


     Serviciul APA CANAL BALTA ALBA ,organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante conform statului de functii al Serviciilor publice organizate la nivelul Comunei Balta Alba dupa cum urmeaza : -1 post contractual vacant de casier încasator ; 1 post contractual vacant de sofer si 2 posturi contractuale de lucrator pentru salubritate Concursul va avea loc la PRIMARIA COMUNEI BALTA ALBA JUDETUL BUZAU in data de 1 I.OCTOMBRIE .2019 ORA 9.00, proba scrisa si 14.OCTOMBRIE.2019 ora 9 interviul.
    Notarea probei scrise si comunicarea rezultatelor la proba scrisa-maxim o zi lucratoare de la finalizarea probei

            -    depunerea contestatiilor formulate fata de rezultatul obtinut la proba scrisa-in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise ;
            -    solutionarea contestatiilor rezultatului la proba scrisa si comunicarea rezultatului la contestatii -in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

    Dosarele de inscriere ale candidatilor se depun pana la data de 10.OCTOMBRIE.2019 ora 16.30 la sediul PRIMARIEI BALTA ALBA-secretariatul comisiei .
    Conditii generale de participare si selectie a candidatilor asa cum sunt prevazute de Lege:

            -    are cetatenie romana,cetatenie a altor state ale UNIUNII EUROPENE si domiciliul in ROMANIA;
            -    cunoaste limba Romana scris si vorbit;
            -    are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
            -    are capacitate deplina de exercitiu;
            -    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie ;

            -    indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
            -    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul.

             Citeste anuntul aici

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE