ANUNTURI ... ANUNTURI ... ANUNTURI ... ANUNTURI ...

    - 6 SEPTEMBRIE 2018 - RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPARAREA

    FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTA INSTRUCTOR DE EDUCATIE DIN CADRUL

    "CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII 7-14 ANI AMARA" - Anunt aici

    - 4 SEPTEMBRIE 2018 - RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE

    VACANTE DE REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI

    MEDIU SI SVSU DIN CADRU APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BALTA ALBA ...

    Anunt aici

    - 1 AUGUST 2018 - Primaria Comunei Balta Alba, cu sediu in sat Balta Alba, Comuna Balta Alba Judetul Buzau,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Instructor de educatie din

    cadrul "Centrului de zi pentru copii 7-14 ani Amara" .... Anunt aici

    - 1 AUGUST 2018 - Primaria Comunei Balta Alba, cu sediu in sat Balta Alba, Comuna Balta Alba Judetul Buzau,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de publice de executie vacanta de: - referet clasa III grad

    profesional asistent, studii medii - din CADRUL Compartimentului MEDIU si SVSU ...... Anunt aici

 

    - 27 AUGUST 2018 - PROCES-VERBAL selectie dosare cadidati pentru ocuparea functiei de publice de executie

    vacanta de: - referet clasa III grad profesional asistent, studii medii - din CADRUL Compartimentului

    MEDIU si SVSU ... Citeste aici

 

 

  În vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link:

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 

Oferte vânzări terenuri agricole - ianuarie 2018

- Oferta vânzare teren - CARAC MARITA  I ........... AICI

- Oferta vânzare teren - CARAC MARITA  2 .......... AICI

- Oferta vânzare teren - SUBA LINA  I ..................... AICI

- Oferta vânzare teren - SUBA LINA  II ................... AICI

- Oferta vânzare teren - SUBA LINA  III .................. AICI

- Oferta vânzare teren - SUBA LINA  IV .................. AICI

- Oferta vânzare teren - SUBA LINA  V .................... AICI

 

- Oferta vânzare teren - NEGELSCHI  CAMELIA I ................. AICI

- Oferta vânzare teren - NEGELSCHI  CAMELIA II ............... AICI

- Oferta vânzare teren - NEGELSCHI  CAMELIA III .............. AICI

 

- Oferta vânzare teren - NECULA  CONSTANTINA I .............. AICI

- Oferta vânzare teren - NECULA  CONSTANTINA II ............ AICI

- Oferta vânzare teren - NECULA  CONSTANTINA IV .......... AICI

- Oferta vânzare teren -  NECULA  CONSTANTINA V ............ AICI

- Oferta vânzare teren -  NECULA  CONSTANTINA VI ....... .. AICI

 

- Oferta vânzare teren - GHITA TRAIAN  SI GHITA VASILE ... AICI

- Oferta vânzare teren - CHIRITA  ILEANA ................................. AICI

 

 

 

 

 

Oferte vânzări terenuri agricole - ianuarie 2017

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN I ................ AICI

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN II .............. AICI

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN III ............. AICI

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN IV............... AICI

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN  V .............. AICI

  - Oferta vânzare teren - OPREA MARIAN -CATALIN  VI ............ AICI

  - Oferta vânzare teren - MOISE VICTORIA I  ................................ AICI

  - Oferta vânzare teren - MOISE VICTORIA II  .............................. AICI

  - Oferta vânzare teren - SARBU IOANA I ........................................ AICI

  - Oferta vânzare teren - SARBU IOANA II  ..................................... AICI

  - Oferta vânzare teren - MARIN PARASCHIVA I  ......................... AICI

  - Oferta vânzare teren - MARIN PARASCHIVA II  ........................ AICI

  - Oferta vânzare teren - MARIN PARASCHIVA III  ...................... AICI

  - Oferta vânzare teren - RADUNA DUMITRU  ............................... AICI

  - Oferta vânzare teren - PREDA CONSTANTIN  ............................ AICI

  - Oferta vânzare teren - MIHAESCU STANCA ............................... AICI

  - Oferta vânzare teren - VECHIIU STEFAN I  ................................. AICI

  - Oferta vânzare teren - VECHIU STEFAN II  ................................. AICI

  - Oferta vânzare teren - VECHIU STEFAN III  ............................... AICI

  - Oferta vânzare teren - VECHIU STEFAN IV  ............................... AICI

  - Oferta vânzare teren - ENACHE NECULAI  ................................ AICI

  - Oferta vânzare teren - PACURANU GHEORGHE I .................... AICI

  - Oferta vânzare teren - PACURARU GHEORGHE II  ................. AICI

  - Oferta vânzare teren - CRISTEA ZANFIRA I  ............................. AICI

  - Oferta vânzare teren - CRISTEA ZANFIRA II  ........................... AICI

  - Oferta vânzare teren - STROE VIOREL I .................................... AICI

  - Oferta vânzare teren - STROE VIOREL II  .................................. AICI

  - Oferta vânzare teren - STROE VIOREL III  ................................ AICI

  - Oferta vânzare teren - STROE VIOREL IV  ................................ AICI

 

 

ANUNT

Primaria Comunei Balta Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de

conducere SEF SERVICIU si a doua posturi contractuale de executie de MUNCITOR NECALIFICAT in cadrul

,,SERVICIULUI APA CANAL BALTA ALBA,,din COMUNA BALTA ALBAJUDETUL BUZAU.

Concursul va avea loc la PRIMARIA COMUNEI BALTA ALBA JUOETUL BUZAU in data de 30.mai.2018

ORA 10.00, proba scrisa si 31.mai.2018 ora 10 interviul.

Dosarele de inscriere ale candidatilor se depun pana la data de 25.mai.2018 ora 16.30 la sediul

PRIMARIEI BALTA ALBA-secretariatul comisiei.

CITESTE AICI  .....

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE